top of page
sloephurenutrecht.jpg

Algemene Voorwaarden

Betaling

 

Betaling vindt uitsluitend voorafgaand aan de vaartocht plaats, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen. 

 

Annuleren van uw reservering

( Annuleren kan alleen per MAIL ) 

 

Annuleren meer dan 30 dagen voor aanvang van de tocht: Geen annuleringskosten

Annuleren 30 dagen of minder voor aanvang van de tocht: Betaalt u 25% van de totale kosten.

Annuleren 14 dagen of minder voor aanvang van de tocht: Betaalt u 50% van de totale kosten.

Annuleren 7 dagen of minder voor aanvang van de tocht: Betaalt u 75% van de totale kosten.

 

Annulering tot 48 uur of minder voor aanvang van de tocht: Betaalt u 100% van de totale kosten. 

Regels aan boord

 

U dient altijd rekening te houden met de omgeving. Bij geluidsoverlast en asociaal gedrag kan de kapitein er voor kiezen de tocht direct te stoppen. 

 

Bij het opzettelijk vernielen van de inventaris aan boord of door dronkenschap bent u volledig aansprakelijk voor de kosten. U dient deze direct af te rekenen. 

 

Overmatig  alcoholgebruik is niet toegestaan. Bij constatering kan de kapitein u alcoholische dranken weigeren. 

 

Het is niet toegestaan, etensresten en sigaretten overboord te gooien. Mocht de kapitein besluiten de tocht vroegtijdig te stoppen om één van bovenstaande redenen de tocht vroegtijdig te staken, dan heeft u geen recht op restitutie van betaalde boeking kosten.  

 

 

Kinderen aan boord

Kinderen van 0-3 jaar varen gratis mee.

Kinderen van 4 - 10 jaar varen mee met 40% korting op het arrangement.

Kinderen van 11 - 17 jaar varen mee met 15% korting op het arrangement.

Kinderen tot 3 jaar mogen gratis mee aan boord. Wel tellen zij mee voor het maximum aantal passagiers van 12 personen. 

 

Wij verzorgen kinderreddingsvesten voor kleine kinderen zonder zwemdiploma. Deze dienen dan ook aangetrokken te worden. Graag bij de reservering aangeven of u kleine kinderen meeneemt. 

 

 

bottom of page